Kontakt

Dane teleadresowe

Adres i kontakt:

ul. Dzika 2
00-194 Warszawa


e-mail: biuro@idf.net.pl, idf@idf.net.pl
tel.:  506 097 598
tel.:  663 011 418

 

Biuro otwarte:

pon. - pt. 7:30 - 15:30

 

Numer Rachunku Bankowego:

PKO BP IX O/Warszawa
numer: 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000237619 | Kapitał zakładowy 50.000 PLN | NIP: 5252336191

 

 

Nasi Partnerzy