Wykonywanie zawodu lekarza dentysty w sposób zapewniający ochronę przed roszczeniami pacjentów. Analiza przypadku.NOWY KURS!

Terminy:


czwartek, 23. Maj 2019Godz.: 09:30- 15:30  

Punkty edukacyjne: 6

Miejsce:  ul. Dzika 15/13, Warszawa 

Grupa min. 10 os.

 

 Z każdym rokiem rośnie liczba pozwów kierowanych przeciwko lekarzom dentystom. Specjalizacja ta jest jedną z tych, w stosunku do których pacjenci najczęściej  składają roszczenia. Sytuacja ta wymusza wręcz konieczność poznania praktycznej wiedzy, pomagającej uchronić się przed odpowiedzialnością i prawnymi konsekwencjami błędów. Dowiedz się jak uniknąć zarzutów ze strony pacjentów, a jeśli już wpłyną jak sobie z nimi poradzić. Poznaj stany faktyczne, w których roszczenia zostały złożone w stosunku do lekarzy dentystów.

 

KOSZT: 400 ZŁ 

Program:

Prowadzące: radca prawny Aleksandra Powierża oraz adwokat Karolina Podsiadły-Gęsikowska

Aleksandra Powierża - specjalistka prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego. W obszarze jej zainteresowań znajdują się głównie zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną przedstawicieli środowiska medycznego.  Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych lekarzy w postępowaniach  cywilnych i dyscyplinarnych. Nie obawia się podejmować spraw skomplikowanych i nietypowych. Propaguje wiedzę dotyczącą odpowiedzialności podmiotów medycznych prowadząc na FB profil „Prawnik lekarza”. Od 2001 r. związana jest z branżą ubezpieczeniową, współpracując z kancelariami prawnymi oraz podmiotami zajmującymi się merytoryczną likwidacją szkód ubezpieczeniowych. Przez wiele lat była Ekspertem w Biurze Rzecznika Finansowego. Jest autorką licznych publikacji dotyczących ubezpieczeń.

Karolina Podsiadły-Gęsikowska - specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego. Jest ekspertem w zakresie prawa ubezpieczeniowego, w szczególności zajmuje się problematyką dotyczącą roszczeń odszkodowawczych dochodzonych z polis odpowiedzialności cywilnej. Nadzoruje prowadzone w imieniu ubezpieczycieli postępowania likwidacyjne dotyczące roszczeń składanych przeciw lekarzom oraz podmiotom medycznym, dokonując oceny odpowiedzialności cywilnej i polisowej. Reprezentuje lekarzy w postępowaniach cywilnych  i karnych. Prowadzi cieszący się dużym zainteresowaniem funpage na FB „Prawnik Lekarza”, gdzie przekazuje wiedzę z zakresu odpowiedzialności podmiotów medycznych.  Przygotowuje i prowadzi szkolenia dla środowiska medycznego. Z jej wiedzy i doświadczenia korzystają podmioty działające na polskim rynku ubezpieczeniowym, którym m.in. doradza przy tworzeniu i opiniowaniu produktów ubezpieczeniowych.

 

09:15 - rejestracja uczestników

1.            Odpowiedzialność cywilna w prawie polskim.

2.            Zgoda pacjenta.

  • Przedmiot i skutki zgody
  • Forma zgody
  • Czy można działać bez  zgody pacjenta?
  • Kiedy zgoda nie jest konieczna?
  • Przekroczenie zakresu zgody pacjenta.

3.            Przymus leczenia

4.            Odmowa udzielenia pomocy – czy lekarza dentysta może odmówić leczenia?

5.            Dokonanie zabiegu oczywiście zbędnego

6.            Błąd w sztuce lekarskiej

  • Błąd diagnostyczny
  • Błąd terapeutyczny

7.            Niezachowanie tajemnicy lekarskiej

8.            Naruszenie praw pacjenta

9.            Jak prowadzić dokumentację medyczną?

10.         Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi, wymiana doświadczeń uczestników.

Zgłoszenia IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 506 097 598, fax. 22 846 04 26
szkolenia@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Wpłaty na konto: IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa,
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294,
z dopiskiem "Imię nazwisko, szkolenie dd/mm/rrrr". 

Regulamin szkoleń krajowych

Popularność szkolenia: 902 odsłony

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 3 Mar 2019 do 10 Mar 2019

Piasek pustyni został zastąpiony zielenią i fantazyjną...

Od 4 kwi 2019 do 7 kwi 2019

Bajkowe miasto Gaudiego - miasto, które urzeka atmosferą, magicznymi...

Od 23 kwi 2019 do 3 Maj 2019

Wyjazd z wizytą w...

Od 28 kwi 2019 do 6 Maj 2019

Jordańska sceneria wyjazdu to olbrzymia i niezwykle...

Nowe oferty szkoleń krajowych

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna...

Zapraszamy na szkolenia na różnych poziomach...

Zapraszamy na szkolenia na różnych poziomach...

Nasi Partnerzy