Umowy o pracę w gabinecie lekarskim

"Prowadzący bardzo dobrze tłumaczy zagadnienia z interesującego nas tematu"

"Polecam! Przykłady z branży."

"Wszystko co potrzeba w pigułce, bez zbędnego rozwodzenia się!"

"Warto! Jestem bardzo zadowlowny z kursu ;)"

Terminy:


sobota, 21. Październik 2017Godz.: 09:15 - 14:30

Przewidywane punkty edukacyjne: 5

Miejsce: Siedziba firmy IDF, ul. Dzika 15/13, Warszawa 

 

Koszt: 400 zł

 

Profil adresata szkolenia : lekarze i lekarze stomatolodzy prowadzący działalność gospodarczą, w ramach której zatrudniają lub planują zatrudnić pracowników.

 

Program:

Prowadzący: Marcin Kupisiński

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawo podatkowego, karnego skarbowego, gospodarczego oraz ochrony danych osobowych. Karierę zawodową rozpoczynał w organach skarbowych. W następnych latach pracował w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych w zespole doświadczonych radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowej i karnoskarbowej. Posiada praktyczne doświadczenie w obszarze prawa ochrony danych osobowych, w tym w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych, rejestracji zbiorów danych oraz reprezentowania przedsiębiorców podczas kontroli prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

9:15 - rejestracja uczestników

 

I część szkolenia (9:30 - 11:00)

 1.       Rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka

 • Umowa o pracę na okres próbny,
 • Umowa o pracę na czas określony,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • Elementy prawidłowo sporządzonej umowy o pracę,
 • Jakich danych osobowych pracodawca może żądać od pracownika? Ochrona danych osobowych pracowników,
 • Umowa o zakazie konkurencji – kiedy można ją zawrzeć i co powinna zawierać.

 

2.       Umowa o pracę a inne formy zatrudnienia

 • Umowa o pracę a umowa o zlecenia,
 • Umowa o pracę a umowa zlecenia,
 • Umowa o pracę a kontrakt (samozatrudnienie),
 • Umowa o pracę a umowa o staż i umowa o praktyki,
 • Konsekwencje prawne zatrudnienia pracowników w warunkach stosunku pracy na inne podstawie prawnej (ze strony pracownika, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsekwencje prawno-karne).

 

11:00 - 11:15 przerwa kawowa

 

II część szkolenia (11:15 - 12:45)

3.       Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie umowy o pracę

 • Sposoby rozwiązania umowy o pracę,
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – obowiązki pracodawcy, elementy prawidłowo sformułowanego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne) – przesłanki, obowiązki pracodawcy, termin, elementy prawidłowo sformułowanego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę
 • Zmiana umowy o pracę (tzw. wypowiedzenie zmieniające) - obowiązki pracodawcy, elementy prawidłowo sformułowanego wypowiedzenia zmieniającego,
 • Wpływ zmiany regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania na umowy o pracę,
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika,
 • Wygaśnięcie umowy o pracę,

 

12:45 - 13:00 przerwa kawowa

 

III część szkolenia (13:00 - 14:30)

4.       Spory sądowe związane z zakończeniem stosunku pracy oraz obowiązki pracodawcy po jego zakończeniu

 • Uprawnienia pracodawcy i pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę.  
 • Przebieg sporu sądowego przed sądem pracy, 
 • Obowiązki i uprawnienia pracodawcy związane z zakończeniem stosunku pracy (m. in. obowiązek udzielania zaległego urlopu lub wypłaty ekwiwalentu, zwolnienie pracownika od świadczenia pracy, obowiązek wydania świadectwa pracy), 
 • Świadectwo pracy – zawartość i sposób wypełnienia, 
 • Sprostowanie świadectwa pracy.

 

5.       Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

 

Informacje dodatkowe : Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, po zakończeniu szkolenia uczestnikom zostaną udostępnione materiały szkoleniowe (w formie papierowej).

 

Zgłoszenia IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 506 097 598, fax. 22 846 04 26
szkolenia@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Wpłaty na konto: IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa,
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294,
z dopiskiem "Imię nazwisko, szkolenie dd/mm/rrrr".

Regulamin szkoleń krajowych

Popularność szkolenia: 215 odsłon

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 22 wrz 2017 do 29 wrz 2017

Zakynthos - Sami - Zatoka Polis - Frikes - Vathi...

Od 10 paź 2017 do 17 paź 2017

Gran Canaria to najsłynniejsza z wysp w...

Od 28 paź 2017 do 4 lis 2017

Zrodzona z ognia i wody przed milionami lat, wyłania się majestatycznie z...

Nowe oferty szkoleń krajowych

Nasi Partnerzy