Umowy o pracę - konstruowanie umów, czas pracy, RODO a zatrudnienie pracowników, rozwiązywanie umówTerminy:


czwartek, 16. Maj 2019Godz.: 09:00 - 14:30

Przewidywane punkty edukacyjne: 5

Miejsce: Siedziba firmy IDF, ul. Dzika 15/13, Warszawa 

Grupa min. 6 os.

 

Koszt: 370 zł

 

Profil adresata szkolenia : lekarze i lekarze stomatolodzy prowadzący działalność gospodarczą, w ramach której zatrudniają lub planują zatrudnić pracowników.

 

Prowadzący: Marcin Kupisiński

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawo podatkowego, karnego skarbowego, gospodarczego oraz ochrony danych osobowych. Karierę zawodową rozpoczynał w organach skarbowych. W następnych latach pracował w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych w zespole doświadczonych radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowej i karnoskarbowej. Posiada praktyczne doświadczenie w obszarze prawa ochrony danych osobowych, w tym w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych, rejestracji zbiorów danych oraz reprezentowania przedsiębiorców podczas kontroli prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Program:

9:15 - rejestracja uczestników 

1. Umowa o pracę – wzór umowy z omówieniem poszczególnych elementów stosunku pracy.

2. Umowa o pracę a inne podstawy zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie).

3. Systemy czasu pracy dla pracowników gabinetu lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu zadaniowego.

4. Uprawnienia pracownika zawiązane z chorobą i macierzyństwem.

5. Przetwarzanie danych osobowych pracowników – obowiązki pracodawcy wynikające z RODO.

6. Rozwiązanie umów o pracę – zasady ogólne.

7. Rozwiązanie umów o pracę – zagadnienia szczegółowe.

8. Współpraca z lekarzami – podstawa prawna, obowiązki gabinetu.

9. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

 

Uwaga: Program jest ramowy i niektóre jego elementy mogą ulec zmianie, wkrótce udostępnimy rozszerzoną wersję programu.


Informacje dodatkowe : Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, po zakończeniu szkolenia uczestnikom zostaną udostępnione materiały szkoleniowe (w formie papierowej).

 


Zgłoszenia IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 506 097 598, fax. 22 846 04 26
szkolenia@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Wpłaty na konto: IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa,
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294,
z dopiskiem "Imię nazwisko, szkolenie dd/mm/rrrr". 

Regulamin szkoleń krajowych

Popularność szkolenia: 647 odsłon

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 23 kwi 2019 do 3 Maj 2019

Wyjazd z wizytą w...

Od 28 kwi 2019 do 6 Maj 2019

Jordańska sceneria wyjazdu to olbrzymia i niezwykle...

Od 30 kwi 2019 do 7 Maj 2019

Prowadzący: lek. dent. Tomasz Kiełkowicz 
...

Od 11 Maj 2019 do 23 Maj 2019

Wenecja • Padwa • Werona • Piza • Florencja •...

Nowe oferty szkoleń krajowych

Nasi Partnerzy