Szkolenia krajoweCo zrobić, żeby uchronić się przed roszczeniami pacjentów? Analiza przypadku

Przedmiot i skutki zgody; Forma zgody; Czy można działać bez zgody pacjenta?; Kiedy zgoda nie jest konieczna?; Przekroczenie zakresu zgody pacjenta; Błąd w sztuce lekarskieJ; Niezachowanie tajemnicy lekarskiej; Naruszenie praw pacjenta
WARSZAWA - 05.12.2018

Więcej informacji Rezerwuj miejsce


Aparat rentgenowski – dzisiaj i jutro. Co nam przyniesie dyrektywa EURATOM?

Promieniowanie jonizujące ( rentgenowskie)  a prawo; Wymagania formalno-prawne stosowania aparatów rentgenowskich; Przewidywane zmiany w  Ustawie Prawo atomowe w związku z implementacją Dyrektywy EURATOM
WARSZAWA - 08.12.2018

Więcej informacji Rezerwuj miejsce


Pierwsza pomoc w gabinecie lekarskim - LUBLIN

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna + warsztaty rozszerzające
LUBLIN - 12.12.2018

Więcej informacji Rezerwuj miejsce


Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim

Profil adresata szkolenia: lekarze, lekarze stomatolodzy, zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i zatrudnione w gabinecie / przychodni
WARSZAWA - 13.12.2018

Więcej informacji Rezerwuj miejsce


Po co lekarzowi dentyście ubezpieczenie?

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?;  Regres ubezpieczeniowy; Porównanie ogólnych warunków ubezpieczenia – jakie ubezpieczenie jest najszersze.
WARSZAWA - 09.01.2019

Więcej informacji Rezerwuj miejsce

Nowe oferty szkoleń krajowych

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i...

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna...

Zapraszamy na szkolenia na różnych poziomach...

Nasi Partnerzy