Szkolenia krajoweUmowy o pracę - konstruowanie umów, czas pracy, RODO a zatrudnienie pracowników, rozwiązywanie umów

Profil adresata szkolenia : lekarze i lekarze stomatolodzy prowadzący działalność gospodarczą, w ramach której zatrudniają lub planują zatrudnić pracowników.
WARSZAWA - 21.03; 16.05.2019

Więcej informacji Rezerwuj miejsce


Radiologia jako standardowa procedura w dokumentowaniu świadczonych usług w stomatologii

Nowoczesna radiologia w gabinecie stomatologicznym to współpraca lekarza, asysty stomatologicznej oraz technika RTG. 
WARSZAWA - 23.03; 01.06.2019

Więcej informacji Rezerwuj miejsce


Zakładanie dostępu dożylnego i pobieranie krwi obwodowej do badań - ćwiczenia praktyczne

Technika założenia dostępu dożylnego - ćwiczenia; Technika pobierania krwi obwodowej - ćwiczenia 
Każdy uczestnik wykona krem z własnymi komórkami macierzystymi!
WARSZAWA - 18.04; 31.05; 14.06.2019

Więcej informacji Rezerwuj miejsce


Wykonywanie zawodu lekarza dentysty w sposób zapewniający ochronę przed roszczeniami pacjentów. Analiza przypadku.

Z roku na rok rośnie liczba pozwów kierowanych przeciwko dentystom. Dowiedz się jak uniknąć zarzutów ze strony pacjentów, a jeśli już wpłyną jak sobie z nimi poradzić. Poznaj stany faktyczne, w których roszczenia zostały złożone w stosunku do lekarzy dentystów.
WARSZAWA - 23.05.2019

Więcej informacji Rezerwuj miejsce

Nowe oferty szkoleń krajowych

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna...

Zapraszamy na szkolenia na różnych poziomach...

Zapraszamy na szkolenia na różnych poziomach...

Nasi Partnerzy