Radiologia jako standardowa procedura w dokumentowaniu świadczonych usług w stomatologii"Interesująca tematyka"

"Polecam ten kurs!"

Terminy:


sobota, 17. Listopad 2018Godziny: 09:40 – 17:00 

Punkty edukacyjne: 6

Miejsce: siedziba firmy IDF, WARSZAWA

Grupa min. 10 os.

 

 

KOSZT: 450 ZŁ

 

Program: 

Prowadząca: lek. stom. Ewa Jańczak-Biegańska

Pełniąca funkcję konsultanta-orzecznika medycznego z zakresu stomatologii w towarzystwach ubezpieczeniowych z tytułu szkód NNW oraz szkód z tytułu OC w sektorze Służby Zdrowia. Weryfikuje również opinie sądowe dla Towarzystw Ubezpieczeniowych. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

 

Rejestracja uczestników: 09:40 - 10:00

1.    Kluczowe wiadomości dotyczące rentgenodiagnostyki w stomatologii

·         Budowa i zasada działania lampy RTG w kilku zdaniach

·         Cechy promieniowania RTG

·         Cyfrowa a analogowa rentgenodiagnostyka w gabinecie stomatologicznym (detektor)

·         Wymogi prawne dotyczące  zasad funkcjonowania  aparatów RTG  dla potrzeb stomatologicznych

2.    Metody wykonywania badań radiologicznych  przydatnych w stomatologii

·         Zdjęcia zębowe wewnątrzustne:

- projekcje zębowe - według Cieszyńskiego

 - projekcje zębowe – technika kąta prostego przy użyciu  pozycjonomerów

- zdjęcia zgryzowo-skrzydłowe

-  zdjęcie zgryzowe podniebienia twardego

- zdjęcie zgryzowe podniebienia

-zdjęcie wyrostka zębodołowego celowanego na szczelinę rozszczepu

- i dna jamy ustanej

·         Zdjęcia zębowe zewnątrzustne przeglądowe a wymogi prawne

-  pantomografia-OPG

- tomografia spiralna poprzeczna wyrostka zębodołowego w oparciu o pantomografię (aparat Carnex-Tome)

- zdjęcia czynnościowe wg .Schullera i pantomografia czynnościowa

-zdjęcie teleradiolograficzne (cefalometryczne) na potrzeby ortodoncji

-zdjęcie tylno-przednie i skośne żuchwy

-tomografia komputerowa osiowa i w rzucie czołowym okolicy twarzoczaszki

-rezonans magnetyczny- wskazania do badania (dno jamy ustnej, język, ślinianki, stawy skroniowo-żuchwowe)

-sialografia i pantosialografia

·         Ultrasonografia (ślinianki i stawy skroniowo żuchwowe)

·         Badania izotopowe  kości twarzowej części czaszk

3.    Stany patologiczne  w stomatologii w obrazie radiologicznym

·         Atralgia -Zwyrodnienia stawów skroniowo-żuchwowych

·         Ocena zębodołu po ekstrakcji zęba

·         Zmiany pourazowe

-złamania zęba i wyrostka zębodołowego

-złamania żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego

-złamania patologiczne kości szczę

4.     Wymogi prawne opisów zdjęć RTG punktowe, OPG, Cefalo, TK

5.    Zasady  funkcjonowania systemu zapewniania jakości w pracowni RTG gabinetu stomatologicznego - wstęp do dodatkowego szkolenia.

6.    Audyty wewnętrzne i zewnętrzne-  zwiastun dodatkowego szkolenia

  • ·         aktualny stan prawny
  • ·         akredytacja
  • ·         podstawowe testy jakości RTG wymogi po 15 sierpnia 2015 roku
  • ·         testy jakości USG

7.    Podstawy ochrony  radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym

Zgłoszenia IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 506 097 598, fax. 22 846 04 26
szkolenia@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Wpłaty na konto: IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa,
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294,
z dopiskiem "Imię nazwisko, szkolenie dd/mm/rrrr". 

Regulamin szkoleń krajowych

Popularność szkolenia: 2089 odsłon

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 22 wrz 2018 do 29 wrz 2018

Collioure • Carcassonne • Awinion • Gordes • Roussillon • Marsylia • Saint...

Od 7 paź 2018 do 11 paź 2018

Romantyczna, pełna uroku stolica północnej...

Od 10 lis 2018 do 17 lis 2018

...

Od 18 lis 2018 do 28 lis 2018

 Bangkok, Samut Songkram,...

Nowe oferty szkoleń krajowych

Nasi Partnerzy