Kontrola podatkowa w gabinecie lekarskim

"Dobrze zorganizowane i prowadzone szkolenie"

"Wszystko w pigułce, tematyka trafiona w samo sedno!"

"Warto, bardzo przydatny kurs!"

"Super merytorycznie"

Terminy:


sobota, 3. Marzec 2018Godz.: 09:15 - 14:30

Punkty edukacyjne: 5

Miejsce: Siedziba firmy IDF, ul. Dzika 15/13, Warszawa

Grupa min. 6 os. 

OSTATNIE 2 WOLNE MIEJSCA!!

 

 

 

KOSZT: 450 ZŁ

 

Prowadzący:

Marcin Kupisiński – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawo podatkowego, karnego skarbowego, gospodarczego oraz ochrony danych osobowych. Karierę zawodową rozpoczynał w organach skarbowych. W następnych latach pracował w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych w zespole doświadczonych radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowej i karno-skarbowej. Posiada bogate praktyczne doświadczenie w zakresie reprezentacji przedsiębiorców z różnych branż przed organami podatkowymi oraz finansowymi organami postępowania przygotowawczego.

Joanna Bany – doradca podatkowy. Zajmuje się kompleksową obsługą prawno-podatkową polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Doradza również w obszarze prawa pracy i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Specjalista w zakresie problematyki cen transferowych i sprawozdawczości finansowej. Karierę zawodową w sektorze doradztwa podatkowego rozpoczęła w 2003 r. pracując w jednej z warszawskich kancelarii doradztwa podatkowego, gdzie zajmowała się bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych działających w różnych sektorach gospodarki. Brała udział w wielu projektach z zakresu restrukturyzacji, planowania podatkowego oraz opracowaniu i wdrażaniu optymalnych procedur rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości finansowej.

 

Program:

9:15 - rejestracja uczestników

I część szkolenia (9:30 - 11:00) 

 Ewidencjonowanie sprzedaży w gabinecie lekarskim 

 • Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim – kto i kiedy musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej?
 • Użytkowanie kasy fiskalnej – zasady ewidencjonowania sprzedaży, więcej niż jedna kasa w gabinecie, awarie kas, kradzież kasy, kasa rezerwowa,
 • Paragon fiskalny – elementy paragonu, termin wystawienia paragonu, korekty błędnej fiskalizacji, faktura VAT a paragon fiskalny – wzajemne relacje,
 • Najczęstsze błędy związane z ewidencjonowaniem sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.
 • Planowane zmiany przepisów w zakresie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.
 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów w gabinecie lekarskim – zasady prowadzenia.
 • Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem podatkowej książki przychodów i rozchodów, czyli nie każdy zakup jest kosztem uzyskania przychodu.
 • Wymogi stawiane dowodom finansowym – elementy poprawnie wystawionego dokumentu księgowego, archiwizacja i okres przechowywania dokumentów księgowych,
 • Inne ewidencje wymagane przepisami prawa podatkowego – ewidencje zakupów i sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja przebiegu pojazdu,
 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów czy księgi rachunkowe – od czego to zależy?
 • Wykorzystanie prywatnych składników majątku na potrzeby związane z działalnością gospodarczą,
 • Różne rodzaje i formy działalności podatnika oraz ich wpływ na obowiązki ewidencyjne,
 • Remanent w gabinecie lekarskim – kto i kiedy musi go sporządzić,
 • Jednolity plik kontrolny – co to jest i czy dotyczy gabinetów lekarskich?
 • Sankcje związane z naruszeniem przepisów dotyczących kas fiskalnych i prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów.

11:00 - 11:15 przerwa kawowa

II część szkolenia (11:15 – 12:45)

Kontrola podatkowa w gabinecie lekarskim

 • Zakres stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w kontroli podatkowej,
 • Przyczyny kontroli podatkowej – plan kontroli i donos życzliwego sąsiada,
 • Rozpoczęcie kontroli podatkowej – zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli,
 • Przebieg kontroli i zasady prowadzenia czynności kontrolnych (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kontroli w gabinetach lekarskich),
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego lekarza,
 • Przesłuchanie lekarza w toku kontroli podatkowej,
 • Maksymalny czas trwania kontroli podatkowej i sposób jego obliczania,
 • Ujawnienie danych pacjentów w toku kontroli podatkowej,
 • Naruszenia procedury przez organy prowadzące kontrolę podatkową,
 • Zakończenie kontroli podatkowej – protokół kontroli – zawartość i uprawnienia kontrolowanego lekarza,
 • Co po kontroli – postępowanie podatkowe, konsekwencje karno-skarbowe, procedura odwoławcza.

12:45 – 13:00 przerwa kawowa

III część szkolenia (13:00 – 14:30)

 Odpowiedzialność karna-skarbowa lekarzy

 • Podstawowe zasady odpowiedzialności karnej-skarbowej,
 • Wina umyślna jako warunek pociągnięcia do odpowiedzialności karno-skarbowej,
 • Najczęstsze błędy skutkujące odpowiedzialnością karno-skarbową,
 • Przestępstwo skarbowe a wykroczenie skarbowe – gdzie przebiega granica,
 • Najczęstsze przestępstwa i wykroczenia skarbowe popełnianie przez przedsiębiorców,
 • „Czynny żal” jako remedium na odpowiedzialność karną-skarbową - co to jest i jak to napisać,
 • Korekta deklaracji podatkowej jako remedium na odpowiedzialność karną-skarbową – kiedy składać korektę a kiedy jej nie składać,
 • Przebieg postępowania karnego-skarbowego (ze szczególnym uwzględnieniem postępowania mandatowego),
 • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jako polubowne zakończenie postępowania karnego-skarbowego,
 • Wysokość kar w postępowaniu karnym-skarbowym,
 • Przedawnienie karalności przestępstw i wykroczeń skarbowych.

 Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników. Rozdanie certyfikatów.

Informacje dodatkowe : Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, po zakończeniu szkolenia uczestnikom zostaną udostępnione materiały szkoleniowe (w formie papierowej).

Zgłoszenia IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 506 097 598, fax. 22 846 04 26
szkolenia@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Wpłaty na konto: IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa,
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294,
z dopiskiem "Imię nazwisko, szkolenie dd/mm/rrrr". 

Regulamin szkoleń krajowych

Popularność szkolenia: 768 odsłon

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 15 Mar 2018 do 18 Mar 2018

Trzy dni szczelnie wypełnione spotkaniami z...

Od 23 Mar 2018 do 30 Mar 2018

Marrakesz • Casablanca • Rabat • Meknes • Moulay...

Od 27 kwi 2018 do 8 Maj 2018

Paro, Thimphu, Punakha, Dolina Phobjikha,  ...

Od 30 kwi 2018 do 7 Maj 2018

Niekończące się plaże z białym piaskiem, Atlantyk, który w zetknięciu z...

Nowe oferty szkoleń krajowych

Nasi Partnerzy