Dokumentowanie procesów sterylizacji, jako ochrona przed roszczeniami pacjentów"Profesjonalnie. Ciekawy temat!"

"Wysoki poziom merytoryczny szkolenia"

"Temat w 100% zrealizowany, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego"

"Rzeczowo i profesjonalnie! :)"

"Bardzo interesujące. Poruszono wiele aspektów niezbędnych w pracy!!"

Terminy:


sobota, 1. Czerwiec 2019Godziny: 08:30 – 16:00

Punkty edukacyjne: 6

Miejsce: siedziba firmy IDF, ul. Dzika 15/13, WARSZAWA

Grupa min. 10 os.

 

Koszt: 380 zł

 

 

Program: 

Prowadząca: lek. stom. Ewa Jańczak-Biegańska

Pełniąca funkcję konsultanta-orzecznika medycznego z zakresu stomatologii w towarzystwach ubezpieczeniowych z tytułu szkód NNW oraz szkód z tytułu OC w sektorze Służby Zdrowia. Weryfikuje również opinie sądowe dla Towarzystw Ubezpieczeniowych. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

 

Rejestracja uczestników 08:15 – 08:30

08:30 - 10:15

Rynek roszczeń w sprawach o błąd medyczny z tytułu zakażeń

 • Rynek roszczeń  z tytułu zakażeń– główne przyczyny
 • Działy medycyny z największą liczbą roszczeń
 • Charakterystyka roszczeń
 • Wysokość i struktura odszkodowań w stomatologii

Błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej z tytułu nieznajomości ustaw  po 2010 roku

 • Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań co do  pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą .
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące zasad procesów dekontaminacji  i  wyrobów medycznych
 • Rozporządzeni nakładające obowiązek rejestracji i kontroli autoklawów w  UDT
 • Ustawa w sprawie zakresu sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej

Konsekwencje prawne nieprzestrzegania  w/w ustaw w świetle kodeksu karnego i cywilnego.

 • Rodzaje odpowiedzialności  (kontraktowa, deliktowa)

Konsekwencje prawne  przykład opinii OC z sektora służby zdrowia – Sepsa 

Przerwa kawowa 10:15 – 10:30

 

10:30 - 12:45

Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych

 • Potencjalne źródła zakażeń w gabinecie stomatologicznym
 • Drogi przenoszenia zakażeń- zakażenia krzyżowe
 • Higiena osobista w miejscu pracy- gabinet stomatologiczny
 • Klasyfikacja sprzętu medycznego wg  Spauldinga.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 • Wyposażenie punktu sterylizacyjnego

Rozporządzenie  nakładające obowiązek  rejestracji i kontroli sprawności  autoklawów  w UDT

 • Proces  rejestracji autoklawu  w UDT  a  decyzja  zezwalająca na jego  eksploatację 
 • Księga  rewizyjna urządzenia technicznego ( autoklawu) – badania okresowe

Mini Lunch: 12:45– 13:15

 

13:15 – 15:00

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia dotyczące  procesów dekontaminacji wyrobów medycznych oraz ich dokumentowanie.

 • Etapy przygotowania wyrobów medycznych do ponownego użycia:

         - Mycie i dezynfekcja narzędzi

         - Konserwacja instrumentarium

         - Prawidłowe pakowanie narzędzi  medycznych ( regulacje  prawne)

 • Program zapewnienia jakości procesu sterylizacji :

          -  Klasyfikacja  rodzajów  wskaźników i testów

          -  Oznakowanie  pakietu  testowego  do  sterylizacji

          -  Prawidłowa eksploatacja autoklawu (zasady napełniania komory  autoklawu)

          -  Monitorowanie procesów sterylizacji

          -  Dokumentacja procesów sterylizacji  (zbiorcza)

          -  Warunki określające czas  przechowywania sterylnych pakietów

          -  Dokumentacja  procesu sterylizacji w karcie historii choroby pacjenta (indywidualnej)

 • Zabiegi dezynfekcyjne Unitów

Przerwa kawowa 15.00-15.15

 

15.15-16.00

Ustawa w sprawie zakresu sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej.

 • Kontrola wewnętrzna -  audyt

Konsekwencje prawne  przykład opinii OC z sektora służby zdrowia.

BHP gabinetu stomatologicznego

 • Instrukcja BHP w Gabinecie Stomatologicznym
 • Obowiązujące procedury sanitarne – omówienie

Pytania od uczestników – konsultacje. Rozdanie certyfikatów.

Zgłoszenia IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 506 097 598, fax. 22 846 04 26
szkolenia@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Wpłaty na konto: IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa,
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294,
z dopiskiem "Imię nazwisko, szkolenie dd/mm/rrrr".

 

Regulamin szkoleń krajowych

Popularność szkolenia: 3845 odsłon

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 12 cze 2019 do 23 cze 2019

Nasza propozycja łączy ze sobą to, co Afryka ma...

Od 15 cze 2019 do 22 cze 2019

Wyspa jest zielonym, podzwrotnikowym rajem. Dzięki stałej...

Od 17 cze 2019 do 24 cze 2019

Wspaniałe plaże ze złotym piaskiem i pięknymi...

Od 26 cze 2019 do 30 cze 2019

Jedno z najpiękniejszych miast Rosji, położone jest w...

Nowe oferty szkoleń krajowych

Nasi Partnerzy