Cykl kursów dot. zagadnień prawnych związanych z zawodem lekarzaNOWOŚĆ!! PROMOCJA PRZY ZAKUPIE CAŁEGO CYKLU KURSÓW "PRAWNIK LEKARZA"

Terminy:


czwartek, 11. Kwiecień 2019
czwartek, 23. Maj 2019
czwartek, 13. Czerwiec 2019Zapraszamy lekarzy dentystów na cykl 3 kursów z prawnikami ze znanego profilu na Facebooku "Prawnik Lekarza"

Kursy dotyczą zagadnień prawnych związanych z zawodem lekarza!!  

 
 

Prowadzące: radca prawny Aleksandra Powierża oraz adwokat Karolina Podsiadły-Gęsikowska 

Aleksandra Powierża - specjalistka prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego. W obszarze jej zainteresowań znajdują się głównie zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną przedstawicieli środowiska medycznego.  Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych lekarzy w postępowaniach  cywilnych i dyscyplinarnych. Nie obawia się podejmować spraw skomplikowanych i nietypowych. Propaguje wiedzę dotyczącą odpowiedzialności podmiotów medycznych prowadząc na FB profil „Prawnik lekarza”. Od 2001 r. związana jest z branżą ubezpieczeniową, współpracując z kancelariami prawnymi oraz podmiotami zajmującymi się merytoryczną likwidacją szkód ubezpieczeniowych. Przez wiele lat była Ekspertem w Biurze Rzecznika Finansowego. Jest autorką licznych publikacji dotyczących ubezpieczeń.

Karolina Podsiadły-Gęsikowska - specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego. Jest ekspertem w zakresie prawa ubezpieczeniowego, w szczególności zajmuje się problematyką dotyczącą roszczeń odszkodowawczych dochodzonych z polis odpowiedzialności cywilnej. Nadzoruje prowadzone w imieniu ubezpieczycieli postępowania likwidacyjne dotyczące roszczeń składanych przeciw lekarzom oraz podmiotom medycznym, dokonując oceny odpowiedzialności cywilnej i polisowej. Reprezentuje lekarzy w postępowaniach cywilnych  i karnych. Prowadzi cieszący się dużym zainteresowaniem funpage na FB „Prawnik Lekarza”, gdzie przekazuje wiedzę z zakresu odpowiedzialności podmiotów medycznych.  Przygotowuje i prowadzi szkolenia dla środowiska medycznego. Z jej wiedzy i doświadczenia korzystają podmioty działające na polskim rynku ubezpieczeniowym, którym m.in. doradza przy tworzeniu i opiniowaniu produktów ubezpieczeniowych.

KURSY:

1. Odpowiedzialność zawodowa, karna i cywilna lekarza dentysty.
TERMIN: 11.04.2019, koszt: 400 zł

 Czy wiesz:

- jaki jest zakres Twojej odpowiedzialności?

- czym różni się przewinienie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej i karnej

- kiedy możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności?

- jakie roszczenia przysługują pacjentowi?

Na te pytania poznasz odpowiedź na naszym szkoleniu. Poszerzysz umiejętności rozpoznania czy dane zdarzenie związane z pracą lekarza kwalifikuje się pod ewentualną odpowiedzialność. Uzyskasz  popartą przykładami wiedzę na temat odpowiedzialności cywilnej, zawodowej i karnej lekarza. Na wziętych z życia przykładach dowiesz się, jak świadomie i odpowiedzialnie wykonywać zawód oraz radzić sobie z roszczeniami.

 

2.Wykonywanie zawodu lekarza dentysty w sposób zapewniający ochronę przed roszczeniami pacjentów. Analiza przypadku. 
TERMIN: 23.05.2019, koszt: 400 zł

 Z każdym rokiem rośnie liczba pozwów kierowanych przeciwko lekarzom dentystom. Specjalizacja ta jest jedną z tych, w stosunku do których pacjenci najczęściej  składają roszczenia. Sytuacja ta wymusza wręcz konieczność poznania praktycznej wiedzy, pomagającej uchronić się przed odpowiedzialnością i prawnymi konsekwencjami błędów. Dowiedz się jak uniknąć zarzutów ze strony pacjentów, a jeśli już wpłyną jak sobie z nimi poradzić. Poznaj stany faktyczne, w których roszczenia zostały złożone w stosunku do lekarzy dentystów.

 

3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarza dentysty. 
TERMIN: 13.06.2019, koszt: 400 zł

 Zawierając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, agent zapewnia Cię, że nie musisz obawiać się roszczeń pacjentów. Wydaje się to logiczne. Czy jednak Twoje ubezpieczenie na pewno daje Ci pełną ochronę? Na naszym szkoleniu:

- dowiesz się kiedy ubezpieczyciel  udziela Ci ochrony ubezpieczeniowej, a kiedy może odmówić uznania odpowiedzialności

- zobaczysz jakie są wyłączenia odpowiedzialności polisowej i cywilnej

- porównasz ogólne warunki ubezpieczeń proponowane przez ubezpieczycieli

- sprawdzisz, które z ubezpieczeń jest najlepsze dla Ciebie

- poznasz prawdziwe roszczenia jakie były kierowane przez pacjentów do ubezpieczycieli

-  poznasz odpowiedź na pytanie czy warto współpracować z ubezpieczycielem po wpłynięciu roszczeń. 

 
Szczegółowe programy, każdego kursów znajdziesz tutaj: http://www.idf.net.pl/szkolenia-krajowe  

A ich cena zależna jest od tego na ile kursów się zdecydujesz! ;)

Cena pojedynczego kursu: 400 zł/os.

Cena przy zapisie na dwa kursy: 700 zł/os.

Cena przy zapisie na cały cykl TYLKO: 1.000 zł/os.

Z A P R A S Z A M Y!! 

Zgłoszenia IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 506 097 598, fax. 22 846 04 26
szkolenia@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Wpłaty na konto: IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa,
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294,
z dopiskiem "Imię nazwisko, szkolenie dd/mm/rrrr". 

Regulamin szkoleń krajowych

Popularność szkolenia: 202 odsłony

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 23 kwi 2019 do 3 Maj 2019

Wyjazd z wizytą w...

Od 28 kwi 2019 do 6 Maj 2019

Jordańska sceneria wyjazdu to olbrzymia i niezwykle...

Od 30 kwi 2019 do 7 Maj 2019

Prowadzący: lek. dent. Tomasz Kiełkowicz 
...

Od 11 Maj 2019 do 23 Maj 2019

Wenecja • Padwa • Werona • Piza • Florencja •...

Nowe oferty szkoleń krajowych

Nasi Partnerzy