Błędy i problemy w leczeniu a roszczenia pacjenta"Aktualne wiadomości, konkretnie i na temat!"

"Przydatne informacje w praktyce lekarskiej"

"Prowadząca z dużą wiedzą, skomasowana treść, poruszająca ważne dla nas tematy"

Terminy:


sobota, 8. Czerwiec 2019Godziny: 08:45 – 16:00

Punkty edukacyjne: 7

Miejsce: siedziba firmy IDF, ul. Dzika 15/13, 00-172 Warszawa

Grupa min. 10 os.

 

 

Koszt: 440 ZŁ

                                                      

Program:

Prowadząca: lek. stom. Ewa Jańczak-Biegańska

Pełniąca funkcję konsultanta-orzecznika medycznego z zakresu stomatologii w towarzystwach ubezpieczeniowych z tytułu szkód NNW oraz szkód z tytułu OC w sektorze Służby Zdrowia. Weryfikuje również opinie sądowe dla Towarzystw Ubezpieczeniowych. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

 

Rejestracja uczestników 8:45 – 09:00 

 

Część  I   :   9.00- 10.45

 

Proces likwidacji szkód w zakresie odpowiedzialności cywilnej  lekarzy

 

 Zakres działalności lekarza orzecznika stomatologa w systemie ubezpieczeń

 

 •  Orzeczenie lekarskie o wysokości uszczerbku na zdrowiu
 •  Opinia uzupełniająca
 •  Opinia lekarska o szkodzie OC
 •  Kompleksowa opinia lekarska
 •  Badanie lekarskie
 •  Badanie komisyjne (komisja lekarska)
 •  Badanie lekarskie wyjazdowe

 

  Tabele orzecznicze stomatologiczne przykłady

 

 Dodatkowe procedury w pracy orzecznika medycznego

 

  Przykład opinii weryfikującej opinię sądową

 

     Przerwa kawowa 10.45- 11.00

 

Część  II :   11.00  -  13.30

 

Błąd w sztuce lekarskiej a powikłania

 

  Płaszczyzny odpowiedzialności lekarza

 

  Rodzaje odpowiedzialności cywilnej: kontraktowa, deliktowa

 

  Zdarzenie medyczne:

 

 •  Przykład roszczenia zarażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym  
 •  Przykład roszczenia dotyczący uszkodzenia ciała pacjenta
 •  Przykład roszczenia dotyczący rozstroju zdrowia pacjenta

 

  Podział błędów w pracy lekarza stomatologa z przykładami

 

 •  Błąd w jatrogenny: informacyjny, organizacyjny
 •  Błąd w sztuce: diagnostyczny, terapeutyczny, rokowania, operacyjny
 •  Błąd określany jako niedołożenie należytej staranności – przykład
 •  Niedbalstwo – przykład

 

    Przerwa lunchowa 13.30 – 14.00

 

Część  III : 14.00 – 15.45

 

Błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej z tytułu nieznajomości ustaw wprowadzonych po 2010 roku z korektami w 2015 roku.

 

Przykłady opinii dot. poszczególnych ustaw:

 

 • Ustawa o działalności leczniczej
 • Ustawa o dokumentacji medycznej
 • Ustawa w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego
 • Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych
 • Ustawa o odpowiedzialności za sprzęt
 • Ustawa o wyrobach medycznych 

 

15.45 -16.00 Posumowanie kursu. Pytania i dyskusja.

Zgłoszenia IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 506 097 598, fax. 22 846 04 26
szkolenia@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Wpłaty na konto: IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa,
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294,
z dopiskiem "Imię nazwisko, szkolenie dd/mm/rrrr". 

Regulamin szkoleń krajowych

Popularność szkolenia: 771 odsłon

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 12 cze 2019 do 23 cze 2019

Nasza propozycja łączy ze sobą to, co Afryka ma...

Od 15 cze 2019 do 22 cze 2019

Wyspa jest zielonym, podzwrotnikowym rajem. Dzięki stałej...

Od 17 cze 2019 do 24 cze 2019

Wspaniałe plaże ze złotym piaskiem i pięknymi...

Od 26 cze 2019 do 30 cze 2019

Jedno z najpiękniejszych miast Rosji, położone jest w...

Nowe oferty szkoleń krajowych

Nasi Partnerzy